رد پای عشق مسافر داستانها دارم از دیاران که سفر کردم و رفتم بی تو از دیاران که گذر کردم و رفتم بی تو بی تو میرفتم تنها،تنها و صبوری مرا کوه تحسین میکرد... tag:http://mosafer-z.mihanblog.com 2020-02-17T21:35:24+01:00 mihanblog.com قربون کبوترای حرمت..... 2013-09-17T05:51:35+01:00 2013-09-17T05:51:35+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/75 zahra  بر روی رضـا شمـس امامت صلـواتبر شافع ما روز قیامـت صـلواتدر شـام ولادتـش که شادنـد همـهبفرست بر این روح کرامت صلوات زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی امضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟ازکبوترهاکه میپرسم نشانم میدهندگنبدو گلدسته هایت رابه دادم میرسی ؟من دخیل التماس رابه چشمت بسته امهشتمین دردانه زهرابه دادم میرسی ؟***میلاد امام رضا (ع) رو به همه تبریـــــــــــــــــک عرض میکنم***

 

بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات

بر شافع ما روز قیامـت صـلوات

در شـام ولادتـش که شادنـد همـه

بفرست بر این روح کرامت صلوات 


زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟

بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟

گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی ام

ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟

ازکبوترهاکه میپرسم نشانم میدهند

گنبدو گلدسته هایت رابه دادم میرسی ؟

من دخیل التماس رابه چشمت بسته ام

هشتمین دردانه زهرابه دادم میرسی ؟


imam reza www.yasgroup.ir 1 تصاویر متحرک ولادت امام رضا علیه السلام***میلاد امام رضا (ع) رو به همه تبریـــــــــــــــــک عرض میکنم***

]]>
تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت فقــط یــک کلمـــــــه اسـت ؛ میگـــــــــــذرد ... امـــــا جان میگرد تا بگـــــــذرد 2013-09-08T12:04:04+01:00 2013-09-08T12:04:04+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/74 zahra مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خود محورند ، ولی آنان را ببخش .اگر مهربان باشی مردم تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ، ولی مهربان باش .اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت ، ولی موفق باش .اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند ، ولی شریف و درستکار باش .آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ، ولی سازنده باش .اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند ، ولی شادمان باش .نیکی های درونت را فراموش می کنند ، ولی نیکوکار باش .بهترین
مردم اغلب بی انصاف ، بی منطق و خود محورند ، ولی آنان را ببخش .

اگر مهربان باشی مردم تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ، 

ولی مهربان باش .

اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت ، ولی موفق

 باش .

اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند ، ولی شریف و درستکار باش .

آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ، ولی 

سازنده باش .

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند ، ولی شادمان باش .

نیکی های درونت را فراموش می کنند ، ولی نیکوکار باش .

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد .

ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان تو و خداوند است نه میان

 تو و مردم .
]]>
زندگی زیبا... 2013-07-16T07:07:51+01:00 2013-07-16T07:07:51+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/73 zahra بخند    هرچند        غمگینیببخش    هرچند       مسکینیفراموش کن     هرچند      دلگیریزیستن اینگونه زیباست....  بخند    ببخش      و فراموش کن هر چند میدانم آسان نیست... بخند
    هرچند 
       غمگینی

ببخش
    هرچند
       مسکینی

فراموش کن 
    هرچند
      دلگیری

زیستن اینگونه زیباست....
  بخند
    ببخش
      و فراموش کن

 هر چند میدانم 
آسان نیست...
]]>
میلاد عشقم 2013-06-23T10:50:44+01:00 2013-06-23T10:50:44+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/72 zahra گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی /  پیشش اگر از ما شکایت کرده باشیحتی اگر بی آنکه مشتاقان بدانند / یک شب نمازی را امامت کرده باشییا در لباس ناشناسی در شب قدر / از خود حدیثی را روایت کرده باشیپس مرمکهای نگاه ما عقیم ا ند / تو حاضری بی آنکه غیبت کرده باشی . . .ولادت امام زمان (عج) مبارک 


گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی /  پیشش اگر از ما شکایت کرده باشی

حتی اگر بی آنکه مشتاقان بدانند / یک شب نمازی را امامت کرده باشی

یا در لباس ناشناسی در شب قدر / از خود حدیثی را روایت کرده باشی

پس مرمکهای نگاه ما عقیم ا ند / تو حاضری بی آنکه غیبت کرده باشی . . .

ولادت امام زمان (عج) مبارک

 

]]>
اینبار قول بدهیم که نخندیم... 2013-03-29T08:34:06+01:00 2013-03-29T08:34:06+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/71 zahra به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید،اربابنخندبه پسرکی که آدامس می فروشد و تو هرگز نمی خری.نخندبه پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می رود و شاید چندثانیه ی کوتاه معطلت کند.نخندبه دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه ی پیراهنش جمع شده.نخندبه دستان پدرت،به جاروکردن مادرت،به همسایه ای که هرصبح نان سنگک می گیرد،به راننده ی چاق اتوبوس ،به رفتگری که درگرمای تیرماه کلاه پشمی به سردارد،به راننده ی آژانسی که چرت می زند،به پلیسی که سرچهارراه باکلاه صورتش رابادمی زند،به مجری نیمه ش بیائیم نخندیم . . .  www.RadsMs.com

به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید،ارباب

نخند

به پسرکی که آدامس می فروشد و تو هرگز نمی خری.

نخند

به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می رود و شاید چندثانیه ی کوتاه معطلت کند.

نخند

به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه ی پیراهنش جمع شده.

نخند

به دستان پدرت،

به جاروکردن مادرت،

به همسایه ای که هرصبح نان سنگک می گیرد،

به راننده ی چاق اتوبوس ،

به رفتگری که درگرمای تیرماه کلاه پشمی به سردارد،

به راننده ی آژانسی که چرت می زند،

به پلیسی که سرچهارراه باکلاه صورتش رابادمی زند،

به مجری نیمه شب رادیو،

به مردی که روی چهارپایه می رود تا شماره ی کنتور برقتان را بنویسد،

به جوانی که قالی پنج متری روی کولش انداخته ودرکوچه ها جارمی زند،

به بازاریابی که نمونه اجناسش را روی میزت می ریزد،

به پارگی ریزجوراب کسی در مجلسی،

به پشت و رو بودن چادر پیرزنی درخیابان،

به پسری که ته صف نانوایی ایستاده،

به مردی که درخیابانی شلوغ ماشینش پنچرشده،

به مسافری که سوارتاکسی می شود و بلند سلام می گوید،

به فروشنده ای که به جای پول خرد به تو آدامس می دهد،

به زنی که باکیفی بردوش به دستی نان دارد و به دستی چندکیسه میوه وسبزی،

به هول شدن همکلاسی ات پای تخته،

به مردی که دربانک ازتو می خواهد برایش برگه ای پرکنی،

به اشتباه لفظی بازیگرنمایشی،

نخند

نخند ، دنیا ارزشش را ندارد که تو به خردترین رفتارهای نابجای آدمها بخندی

که هرگز نمیدانی چه دنیای بزرگ و پردردسری دارند

آدمهایی که هرکدام برای خود وخانواده ای همه چیز و همه کسند!

آدمهایی که به خاطر روزیشان تقلا می کنند،

بارمی برند،

بی خوابی می کشند،

کهنه می پوشند،

جارمی زنند

سرما و گرما می کشند،

وگاهی خجالت هم می کشند،…….خیلی ساده

]]>
عیدتون مبارک 2013-03-20T08:02:09+01:00 2013-03-20T08:02:09+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/70 zahra سایه حق،سلام عشق ،سعادت روح،سلامت تن،سرمست بهار،سکوت دعا،سرور جاودانهاین است هفت سین آریایی                                            ** عیدتان مبارک **


norooz (7)سایه حق،سلام عشق ،سعادت روح،سلامت تن،سرمست بهار،سکوت دعا،سرور جاودانه
این است هفت سین آریایی
                                            ** عیدتان مبارک **


norooz (5)

]]>
در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما، همه از من گریزانند، تو هم بگذر از این تنها... 2013-03-13T09:02:04+01:00 2013-03-13T09:02:04+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/69 zahra من شعر سکوتم را در گوش تو خواهم خواندشبهای بلندم را با یاد تو خواهم ماندمن ریشه عشقم را در قلب تو خواهم کاشتآن صحبت اول را در خاطره خواهم داشت....
من شعر سکوتم را در گوش تو خواهم خواند
شبهای بلندم را با یاد تو خواهم ماند
من ریشه عشقم را در قلب تو خواهم کاشت
آن صحبت اول را در خاطره خواهم داشت....


عکس عاشقانه جدید love 2013
]]>
........... 2013-02-14T17:14:48+01:00 2013-02-14T17:14:48+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/68 zahra ماهی ها چه قدر اشتباه می كنند ؛ قلاب علامت كدام سؤال است كه به آن پاسخ میدهند ؟ آزمون زندگی ما پر از قلابهایی است كه وقتی اسیر طعمه اش می شویم، تازه می فهمیم ماهی ها بی تقصیرند ! حسد ، كینه ، خشم ، لذت ، غرور، انزجار، انتقام ، ترس ، ... خداوندا دانشی عطا فرما تا از كنار این قلابها بگذرم كه شاید دگر فرصتی برای برگشتن به پاكی دریا نباشد .  ماهی ها چه قدر اشتباه می كنند ؛


قلاب علامت كدام سؤال است كه به آن پاسخ میدهند ؟


آزمون زندگی ما پر از قلابهایی است كه وقتی اسیر طعمه اش می شویم، تازه می فهمیم ماهی ها بی تقصیرند !


حسد ، كینه ، خشم ، لذت ، غرور، انزجار، انتقام ، ترس ، ...


خداوندا دانشی عطا فرما تا از كنا
ر این قلابها بگذرم كه شاید دگر فرصتی برای برگشتن به پاكی دریا نباشد . 


]]>
...زندگی... 2013-02-13T17:03:03+01:00 2013-02-13T17:03:03+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/67 zahra   زندگی آرام است، مثل آرامش یك خواب بلند.   زندگی شیرین است، مثل شیرینی یك روز قشنگ.  زندگی رویایی است، مثل رویای ِیك كودك ناز.   زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یك غنچه ی باز.     زندگی تك تك این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است    زندگی  مثل   زمان در   گذر...   زندگی آرام است، مثل آرامش یك خواب بلند.

  زندگی شیرین است، مثل شیرینی یك روز قشنگ. 

زندگی رویایی است، مثل رویای ِیك كودك ناز.

  زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یك غنچه ی باز.
 

  زندگی تك تك این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است
 
 زندگی

 مثل   زمان در   گذر...]]>
بعضی حرفا گفتن نداره!! 2013-02-06T11:48:40+01:00 2013-02-06T11:48:40+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/66 zahra بعضی حرفارو نمیشه گفتباید خورد!ولی بعضی حرفارو نه میشه گفت؛ نه میشه خورد.....میمونه سر دل،میشه دلتنگی...میشه بغض...سکوت...میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته!!!!! بعضی حرفارو نمیشه گفت
باید خورد!
ولی بعضی حرفارو نه میشه گفت؛ نه میشه خورد.....
میمونه سر دل،
میشه دلتنگی...
میشه بغض...
سکوت...
میشه همون وقتی که خودتم نمیدونی چته!!!!!
]]>
عکسای زیبا و هنری با استفاده از حباب! 2013-02-05T05:47:13+01:00 2013-02-05T05:47:13+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/65 zahra   

 

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

 

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

عکس های زیبا و هنری با استفاده از حباب ! www.taknaz.ir

]]>
گوش کن هفت آسمان درشور و حالی دیگرند/عرشیان و فرشیان نام * محمد *میبرند 2013-01-28T18:24:20+01:00 2013-01-28T18:24:20+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/64 zahra مـــــژده ایـــدل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــدمــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـدتـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دریبـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــدمـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــداشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد   **************************************خورشید، محمد است و صادق ماه است / خورشید همیشه با قمر همراه استیعنی که ولادت امام صادق / در روز ولادت رسول الله استمـــــژده ایـــدل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد
مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد
تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری
بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد
مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد
اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد

   **************************************

خورشید، محمد است و صادق ماه است / خورشید همیشه با قمر همراه است

یعنی که ولادت امام صادق / در روز ولادت رسول الله است

]]>
آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم. شاید او تنهاتر از من باشد … 2013-01-28T06:22:08+01:00 2013-01-28T06:22:08+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/63 zahra هر چقدر هم که بگویی :تنهایی خوب است؛هم من و هم تو میدانیم که:تنهایی خوب نیست ...ولی چه میتوان کرد وقتی خوبی نمانده تا به تنهایی ، واژه تنهایی را از تخته سیاه زندگی پاک کند ...به تنهایی و بدون تو روزگار میگذرانم ؛ناراحت نباش ، این روزها همه کمکم میکنند باور کنم :تنهایی خوب است ...

هر چقدر هم که بگویی :

تنهایی خوب است؛

هم من و هم تو میدانیم که:

تنهایی خوب نیست ...

ولی چه میتوان کرد وقتی خوبی نمانده تا به تنهایی ، واژه تنهایی را از تخته سیاه زندگی پاک کند ...

به تنهایی و بدون تو روزگار میگذرانم ؛

ناراحت نباش ، این روزها همه کمکم میکنند باور کنم :

تنهایی خوب است ...آنقدر پیش این و آن از خوبی هایت تعریف کرده بودم  که وقتی سراغت را می گیرند ...  شرم دارم بگویم تنهایم گذاشت... ]]>
به سلامتی اونایی که هم دل دارن هم معرفت، اما کسی رو ندارن!!! 2013-01-28T06:07:58+01:00 2013-01-28T06:07:58+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/61 zahra کوچه های قدیمی را باریک میساختند،تا آدم ها به هم نزدیکتر شوند...حتی در یک گذر؛ما انسانها اکنون چقدر از هم دوریم...

کوچه های قدیمی را باریک میساختند،
تا آدم ها به هم نزدیکتر شوند...
حتی در یک گذر؛
ما انسانها اکنون چقدر از هم دوریم...
]]>
وصیت نامه چند عاشق بر روی سنگ قبر 2013-01-20T06:26:43+01:00 2013-01-20T06:26:43+01:00 tag:http://mosafer-z.mihanblog.com/post/60 zahra             وصیت نامه عشقمرا در روزی بارانی دفن کنید تا آتش قلبم خاموش گردد و در طابوتی بگذارید از چوب تا بدانند عشق من مانند چوب خاکستر شددستهایم را بر روی سینه ام قرار بدهیدتا بدانند همیشه دوست داشتم کسی را در آغوش بگیرمچشمهایم را باز بگذارید تا بدانندهمیشه چشم انتظار بودمصورتم را رو به غروب آفتاب بگذارید تا بدانندعشق من غروب کرده و زندگی ام تمام شدمرا در آفتاب بگذارید تا بدانند عشق من شعله ور شد       *****************************بن
            وصیت نامه عشق
مرا در روزی بارانی دفن کنید تا آتش قلبم خاموش گردد 
و در طابوتی بگذارید از چوب تا بدانند عشق من مانند چوب خاکستر شد
دستهایم را بر روی سینه ام قرار بدهید
تا بدانند همیشه دوست داشتم کسی را در آغوش بگیرم
چشمهایم را باز بگذارید تا بدانند
همیشه چشم انتظار بودم
صورتم را رو به غروب آفتاب بگذارید تا بدانند
عشق من غروب کرده و زندگی ام تمام شد
مرا در آفتاب بگذارید تا بدانند عشق من شعله ور شد

       *****************************

بنویسید بعد مرگم روی سنگ
آنکه اینجا در زیر سنگ هم آغوش با خاک شده
عاشقی دل خسته بود
عاشقی که عشقش را هیچ گاه فراموش نکرد
عاشقی که عاشق او بود...
بنویسید بعد مرگم روی سنگ
آنکه خاک را نقاب چهره اش کرده
عاشق کسی بود که او را از بحر غم نجات داده
و فرشته نجاتش تنها او را یک دوست میدید نه یک معشوق...

         ****************************
بر سنگ مزارم بنویسید
آشفته و سرد و خاموش
همه دنیا کرده اند مرا فراموش

        ****************************

  بنویسید:
زنده بودن را برای زندگی دوست داشت، نه زندگی را برای زنده بودن....
]]>